Podajnik Race Track

podajnik, jeż

PODAJNIK RACE TRACK

Podajnik „race track” składa się z taśmy z zamontowanymi w równych odstępach zabierakami. Napędzany jest serwem o dobranej do produktu mocy. Pozwala to na płynne i bardzo szybkie ładowanie i rozładowywanie produktu z podajnika. Napęd zrealizowany na serwie pozwala na bardzo dużą dokładność ustawienia pozycji pobrania oraz na uzyskiwanie dużych przyspieszeń w procesie technologicznym. Rozmiary podajnika race track mogą być różne w zależności od zapotrzebowania klienta. Podajnik może się składać z więcej niż jednej taśmy z zabierakami w zależności od wymaganej wydajności i miejsca do montażu maszyny. Race track może być zintegrowany z dwuosiowym ploterem pakującym lub robotem przemysłowym.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 stycznia 2020