Krzesło spełnia wszystkie europejskie i polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie normy przewidziane dla tego typu stanowisk.