Zakręcarka dzięki czterem głowicom, osiąga prędkość do 4 000 szt/h !

Aplikacja wyposażona w orientator zakrętek, służący do buforowania, a następnie podania zakrętek pod głowicę w odpowiednim ułożeniu.