Realizacja zautomatyzowanego stanowiska obróbki CNC odkuwek z żeliwa

Koncepcja zakładała przygotowanie takiego stanowiska oraz integrację robota Kawasaki RS020N.

Zastosowanie: Operator odkłada odkuwkę na podajnik taśmowy, którym jest ona transportowana do wygrodzonej strefy pracy robota. Tam istnieje możliwość buforowania do 5 sztuk półproduktu.

Robot RS020N japońskiej marki KAWASAKI za pomocą jednego z dwóch chwytaków trójpalczastych

chwyta odkuwkę z przenośnika i, wcześniej ściągając gotowy detal drugim chwytakiem, umieszcza

odkuwkę w szczękach obrabiarki CNC.

Produkt jest odkładany na przenośnik taśmowy wyprowadzający go ze strefy pracy robota w miejsce,

gdzie może zostać odebrany przez operatora celem dalszej obróbki.

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

18 lipca 2018